Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy đẩy mạnh văn hóa ứng xử nơi công sở

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - truyền đạt những nội dung của chuyên đề.
Tiến sĩ Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - truyền đạt những nội dung của chuyên đề.
Tiến sĩ Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - truyền đạt những nội dung của chuyên đề.
Lên top