Thái Bình: LĐLĐ huyện Kiến Xương thành lập thêm CĐCS

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thanh Bình (phải) tặng hoa chúc mừng BCH lâm thời CĐCS Cty.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thanh Bình (phải) tặng hoa chúc mừng BCH lâm thời CĐCS Cty.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thanh Bình (phải) tặng hoa chúc mừng BCH lâm thời CĐCS Cty.
Lên top