Thái Bình: LĐLĐ huyện Hưng Hà tuyên truyền về bình đẳng giới

Thạc sĩ, bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế)  - truyền đạt những nội dung về bình đẳng giới.
Thạc sĩ, bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế) - truyền đạt những nội dung về bình đẳng giới.
Thạc sĩ, bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế) - truyền đạt những nội dung về bình đẳng giới.
Lên top