Thái Bình: LĐLĐ huyện Hưng Hà tập trung nâng cao lợi ích cho đoàn viên

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao nhà Mái ấm CĐ cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Hưng Hà.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao nhà Mái ấm CĐ cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Hưng Hà.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao nhà Mái ấm CĐ cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Hưng Hà.
Lên top