Thái Bình: LĐLĐ huyện Đông Hưng trao 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Đồng chí Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Hồng Hạnh.
Đồng chí Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Hồng Hạnh.
Đồng chí Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Hồng Hạnh.
Lên top