Thái Bình hướng dẫn quy định ra, vào tỉnh tạm thời cho người lao động

Công văn hỏa tốc số 42/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình.
Công văn hỏa tốc số 42/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình.
Công văn hỏa tốc số 42/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình.
Lên top