Thái Bình: Hơn 300 công nhân lao động phấn khởi dự “Bữa cơm đoàn viên”

Công nhân lao động dự bữa cơm đoàn viên do Công đoàn Khu công nghiệp Thái Bình tổ chức. Ảnh: Bá Mạnh
Công nhân lao động dự bữa cơm đoàn viên do Công đoàn Khu công nghiệp Thái Bình tổ chức. Ảnh: Bá Mạnh
Công nhân lao động dự bữa cơm đoàn viên do Công đoàn Khu công nghiệp Thái Bình tổ chức. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top