Thái Bình: Hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Vũ Thị Mậu. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Vũ Thị Mậu. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên Vũ Thị Mậu. Ảnh Bá Mạnh
Lên top