Thái Bình giới thiệu 3 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Các đại biểu biểu quyết nhất trí với những đại biểu là cán bộ Công đoàn ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII. Ảnh: Bá Mạnh
Các đại biểu biểu quyết nhất trí với những đại biểu là cán bộ Công đoàn ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII. Ảnh: Bá Mạnh
Các đại biểu biểu quyết nhất trí với những đại biểu là cán bộ Công đoàn ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top