Thái Bình giãn cách, hơn 15 nghìn công nhân Công ty Tân Đệ vẫn đi làm

Lên top