Thái Bình dự kiến đón trên 320 công nhân về từ Bắc Giang

Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình về việc tiếp nhận người lao động đang lưu trú tại Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương.
Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình về việc tiếp nhận người lao động đang lưu trú tại Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương.
Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình về việc tiếp nhận người lao động đang lưu trú tại Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương.
Lên top