Thái Bình: Doanh nghiệp ổn định sản xuất, tạo việc làm người lao động

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình thăm tình hình sản xuất kinh doanh Công ty TNHH TAV . Ảnh Bá Mạnh
Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình thăm tình hình sản xuất kinh doanh Công ty TNHH TAV . Ảnh Bá Mạnh
Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình thăm tình hình sản xuất kinh doanh Công ty TNHH TAV . Ảnh Bá Mạnh
Lên top