Thái Bình: Công đoàn huyện Tiền Hải tổng kết công tác năm học 2020-2021

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình) trao Giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể. Ảnh: B.M
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình) trao Giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể. Ảnh: B.M
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình) trao Giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể. Ảnh: B.M
Lên top