Thái Bình: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng trao tặng

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình và Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng Chính phủ tặng cho đoàn viên.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình và Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng Chính phủ tặng cho đoàn viên.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình và Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng Chính phủ tặng cho đoàn viên.
Lên top