Thái Bình: 250 công nhân là F1 về cách ly tại trường mầm non xã

Cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho công nhân đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường mầm non An Lễ (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Ảnh: T.C
Cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho công nhân đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường mầm non An Lễ (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Ảnh: T.C
Cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho công nhân đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường mầm non An Lễ (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Ảnh: T.C
Lên top