Thách thức của Công đoàn trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Tổ chức CĐ cần hỗ trợ để NLĐ có thể song hành trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Ảnh: H.A
Tổ chức CĐ cần hỗ trợ để NLĐ có thể song hành trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Ảnh: H.A
Tổ chức CĐ cần hỗ trợ để NLĐ có thể song hành trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Ảnh: H.A
Lên top