Tết Trung thu đặc biệt với chương trình "Chúng em làm lính cứu hỏa"

Công an Thừa Thiên Huế tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ chiến sĩ với chương trình "Chúng em làm lính cứu hoả". Ảnh: CA.
Công an Thừa Thiên Huế tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ chiến sĩ với chương trình "Chúng em làm lính cứu hoả". Ảnh: CA.
Công an Thừa Thiên Huế tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ chiến sĩ với chương trình "Chúng em làm lính cứu hoả". Ảnh: CA.
Lên top