Tết sum vầy, xuân nghĩa tình dầu khí 2020 tại Thanh Hoá

Bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hoan
Bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hoan
Bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hoan
Lên top