Tết Sum vầy, trao hàng trăm triệu tiền quà cho đoàn viên ở Nghi Xuân

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân
Lên top