Tết sum vầy, trao 125 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Phan Xuân Dũng cùng thành viên đoàn trao quà của Tổng LĐLĐVN cho các CNLĐ tại Chương trình Tết sum vầy 2019 của LĐLĐ thị xã Kỳ Anh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Đồng chí Phan Xuân Dũng cùng thành viên đoàn trao quà của Tổng LĐLĐVN cho các CNLĐ tại Chương trình Tết sum vầy 2019 của LĐLĐ thị xã Kỳ Anh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Đồng chí Phan Xuân Dũng cùng thành viên đoàn trao quà của Tổng LĐLĐVN cho các CNLĐ tại Chương trình Tết sum vầy 2019 của LĐLĐ thị xã Kỳ Anh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top