"Tết Sum vầy" ở Quảng Ninh: Ấm áp những tấm lòng dành tặng người lao động

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho nhưng công nhân nghèo nhân dịp "Tết sum vầy" 2020 tại Quảng Ninh  sáng nay. Ảnh: T.N.D
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho nhưng công nhân nghèo nhân dịp "Tết sum vầy" 2020 tại Quảng Ninh sáng nay. Ảnh: T.N.D
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho nhưng công nhân nghèo nhân dịp "Tết sum vầy" 2020 tại Quảng Ninh sáng nay. Ảnh: T.N.D
Lên top