Tết Sum vầy LĐLĐ Cao Bằng: Đem mùa xuân đến với CNVCLĐ khó khăn

Đồng chí Hà Ngọc Chiến (phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng - tặng quà Tết cho CNVCLĐ khó khăn.
Đồng chí Hà Ngọc Chiến (phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng - tặng quà Tết cho CNVCLĐ khó khăn.
Đồng chí Hà Ngọc Chiến (phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng - tặng quà Tết cho CNVCLĐ khó khăn.
Lên top