“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” tại Đà Nẵng: Hỗ trợ cho NLĐ tăng gấp đôi

Người lao động TP.Đà Nẵng mua hàng tại “Phiên chợ công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Ảnh: Tường Minh
Người lao động TP.Đà Nẵng mua hàng tại “Phiên chợ công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Ảnh: Tường Minh
Người lao động TP.Đà Nẵng mua hàng tại “Phiên chợ công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Ảnh: Tường Minh
Lên top