"Tết Sum vầy" đến với công nhân Cà Mau

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Hồ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Hồ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top