Tết Sum vầy dành cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội biên phòng ở Lạng Sơn

TS Vũ Minh Đức tặng quà cho 4 học sinh đang được đồn biên phòng Na Hình đỡ đầu.
TS Vũ Minh Đức tặng quà cho 4 học sinh đang được đồn biên phòng Na Hình đỡ đầu.
TS Vũ Minh Đức tặng quà cho 4 học sinh đang được đồn biên phòng Na Hình đỡ đầu.
Lên top