Tết Sum vầy đặc biệt của công nhân lao động ở quận "vùng đỏ" Hải Phòng

Công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quận Hồng Bàng nhận trợ cấp, quà Tết. Ảnh: Mai Dung
Công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quận Hồng Bàng nhận trợ cấp, quà Tết. Ảnh: Mai Dung
Công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quận Hồng Bàng nhận trợ cấp, quà Tết. Ảnh: Mai Dung
Lên top