Tết sum vầy của lao động xa quê

Menu tiệc xuân của cộng đồng người Việt tại Auckland (New Zealand)- nơi gia đình anh Minh sinh sống.
Menu tiệc xuân của cộng đồng người Việt tại Auckland (New Zealand)- nơi gia đình anh Minh sinh sống.
Menu tiệc xuân của cộng đồng người Việt tại Auckland (New Zealand)- nơi gia đình anh Minh sinh sống.
Lên top