“Tết sum vầy” của giáo viên vùng quê Kiên Giang

Trao quà Tết cho giáo viên trong chương trình Tết Sum vầy 2019.
Trao quà Tết cho giáo viên trong chương trình Tết Sum vầy 2019.
Trao quà Tết cho giáo viên trong chương trình Tết Sum vầy 2019.
Lên top