“Tết sum vầy”, Công đoàn Cty Formosa Hà Tĩnh trao quà cho CNLĐ

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh và lãnh đạo Cty Formosa Hà Tĩnh trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh và lãnh đạo Cty Formosa Hà Tĩnh trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh và lãnh đạo Cty Formosa Hà Tĩnh trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top