Tết sum vầy cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại Kon Tum

Tặng bằng khen cho các tập thể, chiến sỹ biên phòng là thầy giáo mang quân hàm xanh và giáo viên có thành tích xuất sắc đối với giáo dục vùng khó khăn.
Tặng bằng khen cho các tập thể, chiến sỹ biên phòng là thầy giáo mang quân hàm xanh và giáo viên có thành tích xuất sắc đối với giáo dục vùng khó khăn.
Tặng bằng khen cho các tập thể, chiến sỹ biên phòng là thầy giáo mang quân hàm xanh và giáo viên có thành tích xuất sắc đối với giáo dục vùng khó khăn.
Lên top