Tết sum vầy ấm áp tình Công đoàn

Đoàn viên, người lao động thụ hưởng từ gian hàng tết nghã tình của công đoàn cơ sở.  Ảnh Đức Thiệm
Đoàn viên, người lao động thụ hưởng từ gian hàng tết nghã tình của công đoàn cơ sở. Ảnh Đức Thiệm
Đoàn viên, người lao động thụ hưởng từ gian hàng tết nghã tình của công đoàn cơ sở. Ảnh Đức Thiệm
Lên top