“Tết sum vầy” ấm áp của hàng trăm công nhân lao động nghèo Bình Thuận