Tết Sum vầy 2020: Hàng nghìn suất quà tiếp tục được trao đến tay người

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top