CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM:

Tết sớm với thầy trò vùng khó khăn

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN - trao quà tết cho các thầy giáo, cô giáo ở huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: TRUNG TOÀN
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN - trao quà tết cho các thầy giáo, cô giáo ở huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: TRUNG TOÀN
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN - trao quà tết cho các thầy giáo, cô giáo ở huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: TRUNG TOÀN
Lên top