Tết sớm đến với thợ mỏ

Các thợ mỏ nhận quà Tết từ Chương trình.
Các thợ mỏ nhận quà Tết từ Chương trình.
Các thợ mỏ nhận quà Tết từ Chương trình.
Lên top