"Tết sẻ chia" đến với 300 công nhân nghèo Quảng Nam

Công đoàn các Khu công nghiệp Quảng Nam tổ chức Gian hàng Tết sẻ chia cho công nhân lao động.
Công đoàn các Khu công nghiệp Quảng Nam tổ chức Gian hàng Tết sẻ chia cho công nhân lao động.
Công đoàn các Khu công nghiệp Quảng Nam tổ chức Gian hàng Tết sẻ chia cho công nhân lao động.
Lên top