Tết này mẹ có về không?

Nhiều công nhân thỏa ước mơ sum họp khi được tổ chức công đoàn tặng "Tấm vé nghĩa tình" - Ảnh: L.T
Nhiều công nhân thỏa ước mơ sum họp khi được tổ chức công đoàn tặng "Tấm vé nghĩa tình" - Ảnh: L.T
Nhiều công nhân thỏa ước mơ sum họp khi được tổ chức công đoàn tặng "Tấm vé nghĩa tình" - Ảnh: L.T
Lên top