Tết này đã có cầu thay... đu dây qua sông

Cầu Trung Lưu hoàn thành mang đến cái tết cho người dân thôn Trung Lưu và Phố Tây vui tươi, ấm áp hơn. Ảnh: TRẦN TUẤN
Cầu Trung Lưu hoàn thành mang đến cái tết cho người dân thôn Trung Lưu và Phố Tây vui tươi, ấm áp hơn. Ảnh: TRẦN TUẤN
Cầu Trung Lưu hoàn thành mang đến cái tết cho người dân thôn Trung Lưu và Phố Tây vui tươi, ấm áp hơn. Ảnh: TRẦN TUẤN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM