"Tết không xa nhà" cho hàng chục người lao động ở Quảng Ngãi

Chương trình "Tết không xa nhà" cho các công nhân tại Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chương trình "Tết không xa nhà" cho các công nhân tại Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chương trình "Tết không xa nhà" cho các công nhân tại Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top