Tết đến sớm trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng

Chị Ka Nọt - công nhân Công ty TNHH Mekava Việt Nam - được LĐLĐ tỉnh 
Lâm Đồng trao tặng căn nhà “Mái ấm công đoàn”. Ảnh: Đình Đạo
Chị Ka Nọt - công nhân Công ty TNHH Mekava Việt Nam - được LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao tặng căn nhà “Mái ấm công đoàn”. Ảnh: Đình Đạo
Chị Ka Nọt - công nhân Công ty TNHH Mekava Việt Nam - được LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao tặng căn nhà “Mái ấm công đoàn”. Ảnh: Đình Đạo
Lên top