Tết đầu tiên không phải giải quyết tranh chấp lao động

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm doanh nghiệp và công nhân lao động đầu năm Tân Sửu. Ảnh:H.Ngân
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm doanh nghiệp và công nhân lao động đầu năm Tân Sửu. Ảnh:H.Ngân
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm doanh nghiệp và công nhân lao động đầu năm Tân Sửu. Ảnh:H.Ngân
Lên top