Tết của người lao động nghèo đến với tổ chức Công đoàn

Ông Lê Chính Đông (Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên) trao quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cánh khó khăn.
Ông Lê Chính Đông (Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên) trao quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cánh khó khăn.
Ông Lê Chính Đông (Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên) trao quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cánh khó khăn.
Lên top