TCty Thuốc lá Việt Nam: Hơn 500 công nhân lao động tham dự hội thao truyền thống

Hơn 500 công nhân lao động tham dự hội thao truyền thống TCty Thuốc lá. Ảnh: PV
Hơn 500 công nhân lao động tham dự hội thao truyền thống TCty Thuốc lá. Ảnh: PV
Hơn 500 công nhân lao động tham dự hội thao truyền thống TCty Thuốc lá. Ảnh: PV
Lên top