TCty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Đối thoại và đồng thuận để vượt qua khó khăn