TCty May 10 - CTCP: Xây ký túc xá khang trang phục vụ chỗ ở cho CNLĐ

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng thăm hỏi, chúc mừng các CNLĐ TCty May 10 - CTCP được vào ở tại ký túc xá mới do TCty xây dựng. Ảnh: Lan Ngọc
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng thăm hỏi, chúc mừng các CNLĐ TCty May 10 - CTCP được vào ở tại ký túc xá mới do TCty xây dựng. Ảnh: Lan Ngọc
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng thăm hỏi, chúc mừng các CNLĐ TCty May 10 - CTCP được vào ở tại ký túc xá mới do TCty xây dựng. Ảnh: Lan Ngọc
Lên top