TCty Đường sắt Việt Nam: Giải bóng đá mini chào mừng 70 năm truyền thống (21.10.1946 – 21.10.2016)