TCTY CP Dệt May Nam Định: Thu nhập của người lao động được nâng cao nhờ có nhà máy mới

Công nhân Hoàng Thị Hải phát biểu bày tỏ quyết tâm nâng cao tay nghề, năng suất lao động tại Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho công trình Nhà máy Sợi Hòa Xá.Ảnh: X.T
Công nhân Hoàng Thị Hải phát biểu bày tỏ quyết tâm nâng cao tay nghề, năng suất lao động tại Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho công trình Nhà máy Sợi Hòa Xá.Ảnh: X.T
Công nhân Hoàng Thị Hải phát biểu bày tỏ quyết tâm nâng cao tay nghề, năng suất lao động tại Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho công trình Nhà máy Sợi Hòa Xá.Ảnh: X.T
Lên top