TCty Caosu Đồng Nai: Doanh nghiệp đãi ngộ, công nhân hết lòng