TCty Caosu Đồng Nai: Doanh nghiệp đãi ngộ, công nhân hết lòng

CĐ TCty Caosu Đồng Nai trao quà cho CN Nông trường Ông Quế thuộc TCty Caosu Đồng Nai. Ảnh: Đăng Hải
CĐ TCty Caosu Đồng Nai trao quà cho CN Nông trường Ông Quế thuộc TCty Caosu Đồng Nai. Ảnh: Đăng Hải
CĐ TCty Caosu Đồng Nai trao quà cho CN Nông trường Ông Quế thuộc TCty Caosu Đồng Nai. Ảnh: Đăng Hải
Lên top