TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc: Chăm lo đời sống người lao động

Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tặng giấy khen tập thể Đảng bộ Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020. Ảnh Mai Dung
Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tặng giấy khen tập thể Đảng bộ Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020. Ảnh Mai Dung
Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tặng giấy khen tập thể Đảng bộ Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020. Ảnh Mai Dung
Lên top