Tây Ninh:Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất XIN YI

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH sản xuất XIN YI ra mắt hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH sản xuất XIN YI ra mắt hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH sản xuất XIN YI ra mắt hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top